Andris Vilks

Labdien!ka man pareizi rikotiesar tiesas lemumu no sava teva ,pec naves ieguvu 1/3 dalu majas un zemi ,bet 1/3 dalu mana mate ,un 13 dalu masa ,bet savkart ,pirms naves masa uztaisija davinajuma ligumu mates dalai ,par labu sev,man palika 1/3 dala,masai 2/3 dalas .Tiesas lemums bij 1994 gada,bet davinajums 1999.gada .no 1999 gada (14 )NI apsaimniekoju es un maja tika iegulditi lieli lidzekli ,bet peksni 2013 gada augusta ,masa davina savas 2/3 dalas delam ,kurs uzskata ,ka vins ir ipasnieks.Tiek rakstitas vestules uz Draugiem.lv un pieprasitas Ni majas durvju atslegas ,jo savadak majas durvis tiks uzlaustas .Gribu pateikt to ,ka NI maja masas delam un masai ,nav piederosas mantas .Vai drikst lauzst durvis ?ka man rikoties?Uz NI maju un zemi ,nav zemesgramatas?vai davinajums ir speka ,ja nav zemes gramatas un Sakara ar to, ka daļas ir domājamas - dalīšanas process nav veikts 1999 gada.Paldies!

Jausma, 04.09.2013 21:03
Tas apstāklis, ka dāvinājums nav ierakstīts zemesgrāmatā neatceļ dāvinājuma būtību. Tomēr atbilstoši LR Civillikuma 994. pantam, par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama īpašuma ieguvējam pret trešām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu, un viņam jāatzīst par spēkā esošu visa uz šo nekustamo īpašumu attiecošās tās personas darbība, kura pēc zemes grāmatām apzīmēta par šā īpašuma īpašnieku. Tomēr viņam ir tiesība nevien prasīt atlīdzību par visu uz nekustamo īpašumu attiecošos agrākā īpašnieka ļaunticīgo darbību, bet arī prasīt, lai pēdējais sper visus nepieciešamos soļus nekustamā īpašuma pārejas ierakstīšanai zemes grāmatās. Ja minētais nekustamais īpašums tiek izmantots kā Jūsu mājoklis un dzīvesvieta, tad to aizsargā LR Satversmes 96. pants: ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību, un ne par kādu durvju laušanu nevar būt ne runas. Vardarbīgas ielaušanās mēģinājuma gadījumā nekavējoties ir jālūdz policijas aizsardzība. Tomēr, rekomendēju Jums nokārtot savstarpējās attiecības ar savu radinieku attiecībā uz Jūsu kopīpašumu vai nu pārrunu veidā, noslēdzot nepieciešamos līgumus gan par lietošanas tiesībām, gan par pārvaldīšanu, gan par iespējamām finansiālām attiecībām. Ja pārrunas nav iespējamas, vai nedod abiem pieņemamu rezultātu, jautājumu ir jārisina tiesvedības procesā, iespējams, izbeidzot kopīpašumu uz šo nekustamo īpašumu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks