Andris Vilks

Edgars, 05.09.2013 12:04
Prasīt pārslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu uz sava vārda īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā var tikai īrnieka pilngadīgi ģimenes locekļi, kuri ir iemitināti attiecīgā dzīvojamā telpā un lieto to kopā ar īrnieku atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantam.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks