Andris Vilks

Māris, 09.09.2013 16:38
Īpašumu apmērs, kas pieder konkrētai juridiskai personai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir fiksēts zemesgrāmatā un šo informāciju var pieprasīt un saņemt attiecīgā zemesgrāmatu nodaļā. No zemesgrāmata apliecības ir redzams uz ko ir nostiprinātas īpašuma tiesības un kāda kopīpašuma domājamā daļa pieder konkrētai juridiskai personai.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks