Andris Vilks

Māris, 22.09.2013 18:05
Jautājums ir pretrunīgs un neskaidrs. Nekāda firma uz apsaimniekošanas un uzturēšanas līguma pamata nevar pārdot dzīvokli. Dzīvokli var pārdot tikai dzīvokļa īpašnieks, kura īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Apsaimniekošanas līgumi nav iesniedzami un reģistrējami zemesgrāmatā. Tāpat nav saprotams, kas esat Jūs, vai kāda dzīvokļa īpašnieki, vai pārējie mājas iedzīvotāji. Mājas pārvaldnieku daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā nosaka dzīvokļu īpašnieku kopība ar balsu vairākumu atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16. pantam
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks