Andris Vilks

Evita Rostoka, 23.09.2013 19:26
Nepieciešams rakstveidā pieprasīt namu pārvaldniekam sniegt informāciju par iemesliem, kāpēc kanalizācijas ūdeņi nokļūst pagrabā, dzīvokļos un pagalmā, sniegt informāciju par to, ko ir nepieciešams izdarīt, lai šādu stāvokli novērstu un kādi finanšu līdzekļi it nepieciešami, lai avārijas stāvokli novērstu. Namu pārvaldniekam ir jāsniedz Jums rakstveida atbilde uz šiem jautājumiem. Saņemot konkrētu informāciju par lietas apstākļiem var plānot turpmākās darbības. Iespējams, lai novērstu avārijas stāvokli nemaz nav nepieciešami pārāk lieli finanšu līdzekļi. Kas attiecas par neprivatizēto dzīvokļu parādiem, tad tā ir pašvaldības, kā izīrētāja, problēma un nekādā mērā nav attiecināma uz privatizēto dzīvokļu īpašniekiem.
P.S. Kad saņemsiet nepieciešamo informāciju, varat zvanīt man, telefons 29485842, un domāsim kopā ko var darīt.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks