Andris Vilks

zane, 28.03.2011 14:49
Kopumā strīdus starp divām civiltiesisko attiecību pusēm izšķir vispārējās jurisdikcijas tiesas. Tātad, Ja Jums ir nodarīti kādi materiālie zaudējumi, Jūs varat vērsties tiesā ar prasību par zaudējumu atlīdzību. Bet es Jums rekomendētu vispirms vērsties pie apsaimniekotāja ar prasību noregulēt ūdens padevi tādā veidā, lai tā atbilstu normatīvo aktu prasībām. Ja apsaimniekotājs neko nedara, Jūs varat prasīt samazināt maksu par karsto ūdeni, jo pakalpojums neatbilst noteiktajām prasībām. Līdz 2009. gadam līdzīgus strīdus izskatīja Rīgas pilsētas Īres valde, bet vai šī iestāde izskata nesaskaņas starp dzīvokļu īpašniekiem un privātiem apsaimniekotājiem arī tagad man nav informācijas. Tomēr, Jūs varat uzrakstīt šai iestādei iesniegumu Rīgā, Raiņa bulvārī 23, korpuss 2, par Jūsu problēmām un lūgt Jums palīdzēt. Tāpat Jūs varat vērsties ar iesniegumu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, K.Valdemāra ielā 157.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks