Andris Vilks

Guna Puriņa, 18.05.2011 12:35
Īrniekam pašam ir jāseko līdzi ūdens skaitītāja derīguma termiņam. Rīgas domes Rīkojuma Nr. 575 no 19.08.1998., kura 3. punkts nosaka, ka ūdens skaitītāja īpašnieks ir atbildīgs par skaitītāja atkārtotās pārbaudes veikšanu par saviem līdzekļiem, bet ūdens patērētāji par ūdens skaitītāju saglabāšanu un pareizu lietošanu. Savukārt minētā rīkojuma 7. punkts nosaka, ka ja ūdens skaitītāja īpašnieks atkārtoto ūdens skaitītāja pārbaudi nav veicis laikus, šā skaitītāja rādījumi netiek ņemti vērā un maksājumi jāveic atbilstoši noteiktajai kārtībai, kādā par patērēto ūdeni tiek maksāts dzīvokļos bez ūdens skaitītājiem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks