Andris Vilks

Anita Kaspardena, 20.05.2011 14:09
Kopīpašnieku tiesības un pienākumi ir noteikti LR Civillikuma 1067 – 1075. pantos. Civillikuma 1068. pants nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās dalās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet ari uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti. Ja Jums tiek nodarīti zaudējumi, ir jāvēršas tiesā ar prasību par zaudējumu atlīdzību. Ja pret Jums tiek veiktas patvarīgas rīcības no mājas kopīpašnieku puses vai zemes īpašnieka puses, ir jāvēršas ar iesniegumu policijā. Ja tiek pārkāptas bērnu tiesības var vērsties pēc palīdzības LR Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā Rīgā, Ventspils ielā 53.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks