Andris Vilks

Kristīne, 28.05.2009 10:32
LR likumdošana neparedz finansiālo kompensāciju par dzīvokļa atbrīvošanu no mājas īpašnieku puses laužot īres līgumu. Normatīvie akti neuzliek par pienākumu namīpašniekam izmaksāt kompensāciju īrniekam dzīvokļa atbrīvošanas gadījumā. Tomēr, tā kā īres attiecības ir civiltiesiskās attiecībās, kuru pamatā ir līgumslēdzēju brīvās gribas izteiksme un pušu interešu sabalansēšana, ir iespējama diskusija par zināmu kompensāciju, saistītu ar dzīvojamās platības pirmstermiņa atbrīvošanu. Bet tāda kompensācija nav obligāta un var tikt panākta tikai uz savstarpējās vienošanas pamata. Kas attiecas uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, tad uz to Rīgā var pretendēt personas, kuras ir lietojušas dzīvojamo telpu denacionalizētajās mājās līdz šo māju denacionalizācijai un dzīvo tajās pašreiz. Šo personu ienākumiem un mantiskam stāvoklim ir jāatbilst nosacījumiem, kuri ir noteikti normatīvajos aktos (ienākumi ne lielāki kā 250 lati mēnesī, ja persona dzīvo viena, personai nepieder nekustamie īpašumi Rīgā un Rīgas rajonā un t.t.). Ja persona atbilst šiem noteikumiem, viņa var pretendēt uz dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, kuru izmaksā dzīvokļu jautājumu risināšanai. Pēc palīdzības ir jāvēršas Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvaldē Rīgā, Brīvības ielā 49/53. Atbrīvošanas pabalstu var izmantot arī dzīvojamās telpas iegādei ārzemēs, tomēr tādus jautājumus ir jāskata izejot no konkrētiem lietas apstākļiem. Sīkāku informāciju var iegūt Dzīvokļu pārvaldē.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks