Andris Vilks

Anita, 28.07.2009 09:30
Nekustamā īpašuma īpašnieku var noskaidrot atbilstošā rajona Zemesgrāmatu nodaļā. Rīgas pilsētas Zemesgrāmatas nodaļa atrodas Ūnijas ielā 8/9, telefons 67225246. Mājas apsaimniekotāja pienākums ir veikt mājas pārvaldīšanas un uzturēšanas darbus, un, ja tādi darbi tiek veikti, tad informāciju par apsaimniekotāju var iegūt no šo darbu izpildītājiem, piemēram, no sētnieka. Ja apsaimniekošanas darbi netiek veikti, tad mājai apsaimniekotāja vai nu nav, vai viņš neveic savus pienākumus. Šā gada 4. jūnijā Saeima pieņēma Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, kas stāsies spēkā ar nākošā gada janvāri. Likums reglamentē dzīvojamo māju pārvaldīšanu un nosaka, ka mājas ar platību virs 1500 kvadrātmetru var pārvaldīt persona, kurai ir nepieciešamā profesionālā izglītība un kura ir reģistrēta Pārvaldnieku reģistrā. Kad tāds reģistrs būs ieviests, katras mājas pārvaldnieku varēs noskaidrot atbilstoši šā reģistra datiem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks