Andris Vilks

Jūlija, 16.08.2011 13:07
Siltumenerģijas piegādes pārtraukšanas nosacījumus regulē Ministru Kabineta noteikumu Nr.876, no 21.10.2008 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” VII. nodaļa, kurā ir precīzi norādīti apstākļi, pie kuriem piegādātājam ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi lietotājam. Minētās nodaļas 26.4 punkts nosaka, ka siltumenerģijas piegādi var pārtraukt, ja lietotājs noteiktajos termiņos neveic norēķinus atbilstoši līguma nosacījumiem. Atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes un alternatīvu apkures sistēmas ierīkošanu Rīgas pilsētā regulē Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.73 no 18.04.2000. „Rīgas pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas, renovācijas un jaunu siltuma avoti izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība”. Visus jautājumus šajā sakarā var risināt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Brīvības ielā 49/53, Rīgā.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks