Andris Vilks

Raimonds, 17.11.2009 10:21
Īres maksas izmaiņas ir panākamas īrniekam un izīrētājam savstarpēji vienojoties. Tas izriet no likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta. Savukārt, atbilstoši šā likuma 11. pantam, mājas tehniskā uzturēšana ietilpst apsaimniekošanas izdevumos, kuri ir īres maksas sastāvdaļa. Līdz ar to izīrētājs nevar vienkārši paaugstināt īres maksu, ja īrnieks tam nepiekrīt. Tomēr, ja dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamie izdevumi palielinās, piemēram, neparedzēta skursteņa remonta dēļ vai citu izdevumu dēļ, izīrētājs var piedāvāt īrniekam palielināt īres maksu, ja to pieļauj īres līguma nosacījumi. Ja īrnieks nepiekrīt īres maksas palielināšanai, izīrētājs var vērsties tiesā ar prasību par īres maksas palielināšanu, pierādot ar dokumentiem savas prasības pamatotību. Šajā gadījumā galīgo lēmumu par īres maksas apmēriem nosaka tiesa.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks