Andris Vilks

Janīna, 15.01.2012 23:08
Tā kā Jūsu dēliem ir īres līgums uz dzīvojamām telpām Jūsu privātmājā, izdeklarēt viņus nevar, kamēr nebūs izbeigts īres līgums ar katru no viņiem. Ja īres līgums ir slēgts ar katru no dēliem atsevišķi, tad arī prasība par īres līgumu izbeigšanu ir jāceļ pret katru dēlu atsevišķi. Jūsu gadījumā ir jāsniedz prasība rajonu tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieku izlikšanu no dzīvojamām telpām. Prasību var sniegt pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.1 vai 28.2 pantiem. 28.1 panta pirmās daļas trešais punkts nosaka, ka izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, ja īrnieks, viņa ģimenes locekļi vai citas personas, kuras dzīvo kopā ar viņu: 3) citādi pārkāpj dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus, padarot pārējām personām dzīvošanu ar tām vienā kopējā dzīvoklī vai vienā mājā neiespējamu. 28.2 pants nosaka, ka izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izliekot īrnieku kopā ar viņa ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, šādos gadījumos: 1) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu, lai gan viņam bija nodrošināta iespēja lietot dzīvojamo telpu saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem; 2) ja īrnieks vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par pamatpakalpojumiem, lai gan viņam bija nodrošināta iespēja izmantot pamatpakalpojumus saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu un normatīvajiem aktiem. Tikai tad, kad tiks panākts tiesas spriedums par īres līguma izbeigšanos, var vērsties pašvaldībā ar lūgumu izdeklarēt Jūsu dēlus no Jūsu privātmājas.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks