Andris Vilks

Ieva, 13.04.2012 15:27
No izīrētāja puses tā nav korekta rīcība, ja tiek noslēgti divi īres līgumi uz vienu dzīvojamo telpu. Ja īres līgums ar Jums ir noslēgts, un Jums tiek liegtas iespējas lietot attiecīgo dzīvojamo telpu, tad, iespējams, var runāt par rīcību, kurā ir krāpšanas elementi. Attiecīgi vajag vērsties ar iesniegumu valsts policijā un atbildīgās amatpersonas izvērtēs, vai ir notikusi krāpšana, vai nav konstatējamas noziedzīgā nodarījuma pazīmes. Kas attiecas uz deklarēšanu, tad Jums ir jāsniedz iesniegums attiecīgā pašvaldībā, pieliekot īres līguma kopiju. Pašvaldībai vajag deklarēt Jūs norādītajā adresē, ja Jums ir noslēgts atbilstošs šai adresei dzīvojamās telpas īres līgums un Jūs faktiski tur dzīvojat. Savukārt, izīrētājam ir jāvēršas ar iesniegumu pašvaldībā ar lūgumu izdeklarēt no minētās adreses personas, kuras tur nedzīvo. Pašvaldības institūciju atteikumu var pārsūdzēt administratīvā procesa noteiktajā kārtībā.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks