Andris Vilks

Andris, 07.05.2012 10:24
Nē. Īres līgums nevar būt pretrunā ar spēkā esošu likumdošanu. Likuma „Par dzīvojamo īri” 11. pants nosaka, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido: 1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un 2) peļņa. Tātad, apsaimniekošanas maksai ir jābūt iekļautai īres maksā un apsaimniekošanas maksa ir īres maksas sastāvdaļa. Var, protams, noslēgt īres līgumu, kur ir atrunāta tieši izīrētāja peļņa, kā to dara izīrējot privatizētos dzīvokļus, kur vienojas par īres maksu, kas būtībā ir dzīvokļa īpašnieka peļņa, jo apsaimniekošanas maksu mājas pārvaldniekam īrnieks maksa papildus. Jūsu gadījumā ir jāprasa izīrētāju sniegt Jums pamatojumu apsaimniekošanas maksas apmēriem. Ir jāņem vērā arī tas apstāklis, ka apsaimniekošanas maksā var iekļaut dzīvojamās mājas uzturēšanās izdevumus, bet ne mājas uzlabojumus.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks