Andris Vilks

2011.gada 2.decembrī ir saņemts paziņojums par dzīvojamās mājas plānoto apsaimniekošanas maksu 2012.gadā, kurā ir iekļauta summa par jumta seguma nomaiņu. Mēs, kā dzīvojamās mājas kopīpašnieki, pieprasījām no SIA Rīgas namu pārvaldnieks remontdarbu tāmi, kurā varētu redzēt no kā sastāv šī summa - kādi materiāli būs izmantoti, kas ir darbu izpildītājs un kad plānots uzsākt remontdarbus, uz šo vēstuli atbildi saņemam tikai 7.maijā 2012.gada, kurā bija rakstīts, ka konkrētais darbu izpildītājs būs zināms tikai pēc konkursa rezultātiem. Līdz šīm brīdim vēl nekas nav zināms, bet samaksu par remonta darbiem SIA Rīgas namu pārvaldnieks piestāda sākot ar 2012.gada janvāra mēnesi, tā ka mēs kā dzīvojamās mājas kopīpašnieki, šo summu nemaksājam, jo darbi vēl nekādi nav uzsākti un par kaķi maisā maksāt nevēlamies par ko arī informējam apsaimniekotāju.
Vai apsaimniekotājam ir tiesības iekļaut rēķina summu par neveiktiem darbiem, ka arī rēķināt soda sankcijas?
Jā es maksāju par apsaimniekošanu un komunāliem pakalpojumiem termiņā, maksājumus veicu bezskaidras naudas norēķinos, maksājuma mērķi norādot konkrēti, ka tā ir apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu apmaksa, vai apsaimniekotājs var no šīs summas dzēst soda sankcijas un nereaģēt uz manu maksājuma mērķi.

Paldies
Ar cieņu,
Nadežda

nata212@inbox.lv

Nadežda, 22.05.2012 12:58
Apsaimniekošanas maksā var iekļaut dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības atbilstoši LR Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam, kuras ietver sevī, atbilstoši šā likuma 6. pantam, arī dzīvojamās mājas uzturēšanas (fiziskās saglabāšanas) izdevumus. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas, kura ir izstrādājusi augšminēto likumu, skaidrojuma „Ņemot vērā to, ka jumts ir saistīts ar dzīvojamās mājas fizisku saglabāšanu un tā nomaiņa ir obligāti veicama pārvaldīšanas darbība, jumta seguma nomaiņas izdevumi ir jāsedz no pārvaldīšanas maksas.” http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30269 , sk.25.05.2012. Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.907 no 28.09.2010. „Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumiem” katram nama konstruktīvam elementam ir savs kalpošanas ilgums. Jumtu kalpošanas ilgums ir dažāds, atkarībā no mājas tipa un jumta seguma. Piemēram, skārda jumtiem parastās mājās tas ir 40 gadi. Ja Jūsu mājas jumtam kalpošanas ilgums ir notecējis un tas ir tādā stāvoklī, ka to remontēt vairs nav iespējams, bet ir nepieciešama jumta nomaiņa, tad apsaimniekotāja prasība pēc papildus maksas ir pamatota. No minētā var secināt, ka, ja apsaimniekotājs prasīs Jūsu parādu piedziņu tiesā, viņam būs jāpierāda jumta seguma maiņas nepieciešamība. Ja tādi pierādījumi tiks sniegti, iespējams, Jums būs jāsamaksā izveidojies parāds.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks