Andris Vilks

tereze, 16.08.2012 01:03
Ja dzīvoklī tek ūdens caura jumta dēļ, ir jāsastāda akts par dzīvokļa noliešanu un tāmi par nodarītajiem zaudējumiem. Aktu par dzīvokļa noliešanu var sastādīt brīvā formā pieaicinot kaimiņus vai citas neatkarīgas personas, vēlams pieaicināt arī mājas apsaimniekotāja pārstāvi. Kad mājas pārvaldnieks ir informēts par dzīvokļa noliešanu un nodarīto zaudējumu apmēru, var prasīt no viņa atlīdzināt zaudējumus. Ja vienošanās par zaudējumu atlīdzināšanu neizdodas panākt, ir jāvēršas tiesā. Jautājumu par dzīvokļu īpašnieku biedrības valdi, kā arī jautājumu par jumta remontu var lemt dzīvokļu īpašnieki savstarpēji vienojoties.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks