Andris Vilks

Ausma, 19.05.2009 11:25
Nedrošības sajūtai, par kuru dažkārt sūdzas denacionalizēto māju īrnieki, pamatā ir maldīgs uzskats par namīpašnieku visvarenību attiecībā uz saviem īpašumiem, kā arī īrnieku tiesību nezināšana. Patiesībā bailēm nav pamata. Īrnieka tiesības lietot dzīvojamo telpu ir nostiprinātas Latvijas likumos un citos normatīvajos aktos. Analizējot no īres attiecībām izrietošo strīdu izskatīšanas praksi tiesās jāsecina, ka tiesas visai skrupulozi ievēro dzīvojamo telpu īrnieku tiesības un nepieļauj nepamatotas īrnieku izlikšanas. Un savādāk nemaz nevar būt. Ņemot vērā to, ka denacionalizēto māju problēmas ir patstāvīgi masu saziņu līdzekļu uzmanības centrā, prettiesiski tiesas spriedumi par īrnieku izlikšanu no denacionalizētās mājas nav iedomājami. Par tādiem gadījumiem nekavējoties ziņotu gan televīzija, gan avīzes.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks