Andris Vilks

ILZE UPENIECE, 19.11.2010 00:32
Maksu par īri un komunālajiem pakalpojumiem ir jāmaksā tādā veidā, lai maksātājam paliktu pierādījumi par samaksāto naudas summu. No īrētā dzīvokļa policija izlikt nav tiesīga. Izlikšana no dzīvojamās platības pēc izīrētāja iniciatīvas var notikt tikai uz spēkā stājušos tiesas sprieduma pamata. Piespiedu izlikšanu, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, veic tiesu izpildītājs. Ja pret Jums tiesā tiks iesniegta prasība par īres līguma izbeigšanu, tad tiesa Jūs informēs un prasīs Jums sniegt savus paskaidrojumus. Šajā gadījumā rekomendēju Jums vērsties pēc padoma pie advokāta.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks