Andris Vilks

Šī ir otrā reize kad man ar namu pārvaldi tādas problēmas atnāk neiedomājami lieli rēkini,pirmo reiz ,kadas vien valsts iestādēs neizstaigāju ,kā pret sienu,gribējās privatizēt dzīvokli un nomaksāju visu ,kaut kur pēc gada atnāca atkal reķins vairāk par 100 kubiem siltā ūdens auksto jau piemirsu to kaut kā tas ātrāk notērējās ,gāju uz namu pārvaldi noskaidrot viņi atteicas to norakstīt es nolēmu no pirmās pieredzes kā gāja nekur nekas nepalīdz(šie pirmās reizes dokumenti ari saglabāti) ,pateicu piesaku streiku ka nemaksāšu kamēr man nebūs precīzi aprēķini,protams ka dzīvojot vienai un biezi ciemojoties pie mammas laukos es to ūdeni notecināju tikai 4 gados tanī brīdi kad piestādija tādu rēķinu biju bezdarbniece kā ūdens bij notecināts ta iesniedza mani tiesā ,kaut parādu īsto nomaksāju bez līgumsoda ,tagad atkal mainot skaitītājus pierakstīja 60 kubus un tie ari ir apmēram 52 lati ūdens jeb kas itkā kā mācēju sarēkināt tajos mistiskajos rēkinos nomaksāju.

TIESAS IZRAKSTS ĪSOS VILCIENOS
Noraksts
Lieta Nr.C32258709
LietvedībasNr.C-0966/6

spriedums
Latvijas Republikas vārdā
Rīgā 2010.22.aprīlī
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas
tiesnese K.Vanaga,
ar tiesas sēdes sekretāri I. Vilkoviču,

atklātā tiesas sēdē izskatīja civillietu RP SIA"""Vecmīlgravis"""prasībā pret Skaidrīti Ločmeli par parada piedziņu.
tiesa

konstatēja

2009 gada 25 maijā prasīja RPSIA"""Vecmīlgrāvis"""cēlusi RpZrajona tiesā prasību pret Skaidrīti Ločmeli par parāda piedziņu,norādot ka atbildētāja ir dzīvokļa Nr.54Rīgā,Stiebru ielā3,īpašniece .

pamatojoties uz civil likumu1402 p.1587p.1716p.1720p.un likumu par dzīvokļa īpašumu12 p.,prasītāja lūdz piedzīt no atbildētājas komunālo maksājumu parādu Ls4229,98.
2009 gada 29.jūnijā tiesā saņemti atbildētājas paskaidrojumi,kuros viņa prasību neatzīst.Norāda,ka atbildētāja konstatējusi neatbilstību starp ūdens skaitītāju rādījumiem un piestādītajiem rēķiniem un tādēļ esot izveidojies parāds .Atbildētāja esot gājusi uz namu pārvaldi un mēģinājusi risināt situāciju,bet bez rezultātiem.
tālak ir dažādi paskaidrojumi un panti div lapas kāpēc tiesa tānolemj
alāk
NOSPRIEDA
PRASĪBU APMIERINAT DAĻĒJI.
PIEDZĪT no Skaidrites Ločmeles,personas kods........,par labu RP SIA """Vecmīlgrāvis""",vienotais reģistracijas numuru 40103057385,pamat paradu Ls51,50 un tiesas izdevumus-valsts nodevu Ls173,08 ar lietas izskatīšanas saistītos izdevumus Ls3,30 ,kopā piedzenot Ls227,88
prasību dala par līgumsoda piedziņu noraidīt.
prasību daļā par pamatparāda Ls 1871 ,98 piedzinu izbeikt.
sprieduma labprātīgas izpildes termiņš ir 10dienas no sprieduma spēkā stāšanās.
spriedumu var pārsūdzēt20 dienu laikā....u.t.t. tālāk paraks K.Vanaga un zīmogs
turpinu regulāri maksāt patreizējais parāds ir 4976.25 lati-līgumsods3049.56cik saprotu norakstītā1926.69
Pēc tiesas namu parvaldē
biju aizgājusi uz namu pārvaldi mutiski runāt man aizsūtīja pie Jurista
Viņš man iedeva apilācijas sūdzību ko pieprasījis (vis pieprasīts tas pats kas iepriekš atiecīgi šī brīža suma)un teica gaidi uzaicinājumu uz tiesu gaidu vienu mēnesi otru .Tagad iesniedzu reģistrētu iesniegumu ar jurista iedotajiem dokumentiem un savu iesniegumu ,tiesas spriedumu .
Būtībā man vairāk(satrauc lai kādam tā vēl negadās ,es pat naidniekam to nenovēlētu) ir jautājums valstī un valsts vīriem, kas tā par iestādi -monopolu namu pārvalde ka viņas lietas nevar neviens iejaukties vai tā jau ir dieva vietā, kam atlaiž rēķinus kam viņus pieliek ,vai ta ir valsts ierēdņu ķēde (valsti organizēta noziedzība )kā aptīra maznodrošinātus un invalīdus ,nespēs maksāt izmetīs uz ielas.tā jau man nav pirmā reize mistiski rēķi pirms tiesa mainot skaitītājus jau trešā.
kas man samaksās soda naudu par skraidīšanu pa dažādam iestādēm un par represijām jau no 91 gada,es to vārdiem nevaru izteikt ko esmu pārdzīvojusi ,no rīta uzcelies domā par to, kur meklēt palīdzību vakarā ej gulēt ari doma ,kā visiem zināmas ir datu bāze kur par katru cilvēku var dabūt ziņas ,kas ir ari par manīm ,tādas var katrs darba devējs uzināt ka esmu cīnītāja (pateicoties par cīnīšanos ar birokrātiem)un neviens mani nekur neņems ,varbūt ari iemesls ir ka zaudēju savu darbu apgūtajā frofesijā, pat īsti nepastrādājot ,pārlika uz tik riebīgu un zemu atmaksātu darbu un darbā ari vieni kreņķiJO darba devejs bij slavenais domnieks ar dēlu kompānija M. Jaunups .

Cerams ka tagad sapratīsiet ap ko lieta grozās skaidrāk neko neprotu paskaidrot.
ar ciņu Skaidrīte

Skaidrīte LOčmele , 21.11.2010 15:04
Paldies par interesantu vēstuli. Strīdīgus jautājumus starp dzīvokļa īpašniekiem un apsaimniekotājiem izskata tiesa. Tā ari notika Jūsu gadījumā. Ja ar tiesas spriedumu kāda no pusēm ir neapmierināta, tā var spriedumu pārsūdzēt. Kas attiecas uz Rīgas pašvaldības dibināto namu pārvaldi, tad tās darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un pilnvarojuma līgumiem pārrauga Rīgas domes Mājokļa un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvalde Brīvības ielā 49/53.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks