Andris Vilks

Gunta, 08.12.2012 15:20
Dzīvojamās telpas gaisa temperatūru nosaka Ministru Kabineta noteikumu Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami” 2. pielikums. Tomēr ne šis, ne citi normatīvie akti neparedz kādas sankcijas par to, ka kāds neapkurina sev piederošu dzīvokli. Līdz ar to ietekmēt Jūsu kaimiņus ir sarežģīti. Nodarītos zaudējumus var piedzīt caur tiesu, pierādot zaudējumu apmērus un atbildētāja vainu par nodarītajiem zaudējumiem.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks