Andris Vilks

Maija, 28.12.2012 13:44
Problēmas risinājumus nevar ieteikt nezinot Jūsu attiecības ar Jūsu radinieci. Tomēr, ja dzīvoklī notiek regulāras dzeršanas un nepiederošu personu uzturēšanās var rakstīt iesniegumu pašvaldības policijai aprakstot izveidojošos situāciju un lūgt regulāri pārbaudīt konkrēto dzīvokli. Tāpat vajag aprunāties ar kaimiņiem un noskaidrot, vai dzeršanas netraucē viņiem. Ja traucē, viņi arī var rakstīt iesniegumus policijai. Izlikt radinieci varat vēršoties ar attiecīgu prasību tiesā, jo atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 44. pantam personas, kas patvarīgi — bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas — aizņēmušas dzīvojamās telpas, izliek tiesas ceļā bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, piedzenot visus zaudējumus, kas saistīti ar telpu nelikumīgu aizņemšanu un izlikšanu no tām.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks