Andris Vilks

Ilva Kazlovska, 19.01.2013 20:59
Kā sadalās maksa par apkuri starp dzīvokļiem lemj katras mājas dzīvokļu īpašnieku kopība. Ja māju pārvalda pašvaldības uzņēmums, tad maksu par apkuri aprēķina atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.1 punktam: par pakalpojumiem, kuri nav mērāmi vai kuru patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, aprēķinu veic šādi: par siltumenerģiju atsevišķā īpašuma apsildei (apkurei) – proporcionāli atsevišķā īpašuma kopējai platībai, atskaitot balkonu un lodžiju platību.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks