Andris Vilks

Ilze Kenne, 20.01.2011 19:15
Jumtu jāremontē un jāuztur kārtībā izīrētājam, atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 40. pantam: izīrētāja pienākums ir nodot īrniekam dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) ar visiem tās piederumiem tādā stāvoklī, lai īrnieks varētu dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) lietot un iegūt no tās visu to labumu, kādu viņam saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu ir tiesības saņemt. Izīrētājs nodrošina dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, kā arī veic dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) kapitālo remontu. Izīrētājs atbild par dzīvojamās mājas konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju bojājumiem, kas radušies mājas vispārējās nolietošanās rezultātā. Ja izīrētajās nepilda savus pienākumus attiecībā uz jumta remontu, var vērsties pēc palīdzības Rīgas pilsētas Īres valdē, kura izskata nesaskaņas starp dzīvojamo telpu īrniekiem u izīrētājiem. Ja jumta dēļ ir nodarīti zaudējumi īrnieku dzīvokļiem un izīrētājs atsakās šos zaudējumus atlīdzināt, ir jāvēršas tiesā ar prasību par zaudējumu atlīdzināšanu. Prasību tiesā var sagatavot kompetents jurists. Kad prasība ir sagatavota, ir jāsamaksā valsts nodeva un jāiesniedz prasību tiesā, Jūsu gadījumā Rīgas Centra rajona tiesā.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks