Andris Vilks

Inguna, 20.02.2013 22:51
Dzīvojamās telpas gaisa temperatūru nosaka Ministru Kabineta noteikumu Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami” 2. pielikums. Tomēr ne šis, ne citi normatīvie akti neparedz kādas sankcijas par to, ka kāds neapkurina sev piederošu dzīvokli. Līdz ar to ietekmēt Jūsu kaimiņu ir sarežģīti. Nodarītos zaudējumus var piedzīt caur tiesu, tomēr, Jūsu gadījumā būs ļoti grūti pierādīt zaudējumu apmērus un kaimiņa vainu.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks