Andris Vilks

Tatjana, 21.03.2013 16:23
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. pants nosaka, ka obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir šādas: līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku. Tātad, pārvaldniekam ir jāslēdz nomas līgums ar zemes īpašnieku. Kamēr tāda līguma nav, nav ari pamata maksāt par zemes nomu. Tomēr, līgums agri vai vēlu acīmredzot noslēgts tiks un, iespējams, būs jāsamaksā par visu zemes īpašniekam piederošu zemes lietošanas laiku. Iespējams, mājas pārvaldnieks iekasē savlaicīgi nomas maksu, lai noslēdzot nomas līgumu neizveidotos pārāk liela maksājuma summa.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks