Andris Vilks

Lauris, 01.05.2013 19:14
Elektroenerģijas patērētajam ir jāmaksā par elektroenerģijas patēriņu atbilstoši attiecīgā skaitītāja vai kontrolskaitītāja rādījumiem. Ja kooperatīvs ir elektroenerģijas lietotājs, bet Jūs apakšlietotājs, tad kooperatīvs norēķinās ar elektroenerģijas piegādātāju, bet Jūs un visi pārējie apakšlietotāji apmaksā kooperatīvam savu daļu no patērētās elektroenerģijas. Ja Jūs rakstveidā pieprasījāt kooperatīva amatpersonām atslēgt elektroenerģijas padevi savam īpašumam un apmaksājat attiecīgo pakalpojumu, tad Jums nevajadzētu maksāt par nepatērētu elektroenerģiju, lai gan Jūsu pienākums bija pārliecināties, ka elektroenerģijas padeve Jūsu īpašumam tiešām tika atvienota. Ja visas minētās darbības netika veiktas, vai, ja kooperatīva administrācija nesniedz tādu pakalpojumu kā elektroenerģijas atvienošanu atsevišķiem īpašumiem, tad attiecīgo elektroenerģijas patēriņu ir jāapmaksā. Tomēr, vajadzētu noskaidrot no kurienes ir izveidojies tik liels elektroenerģijas patēriņš tajā laikā, kad Jūs nelietojat savu dārza mājiņu. Tāpat varat iesniegt kooperatīva administrācijai rakstveida iesniegumu ar lūgumu paskaidrot kā varēja gadīties, ka Jūsu prombūtnes laikā Jūsu dārza mājiņā tika patērēta elektroenerģija. Iespējams, ka uzmanīgi pārbaudot visus lietas apstākļus, kā arī apsekojot elektroenerģijas piegādes līnijas, tiks noskaidrots elektroenerģijas patēriņa iemesls.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks