Andris Vilks

Labdien!Mani interesēja jautājums par apsaimniekotāju. Mūs apsaimniekoja pašvaldības Sia, kurš likvidējās.Pēc pusgada tika izveidots jauns Sia,kas bija pilnīgi nesaistīts ar pašvaldību,par kuru nobalsojām,ka piekrītam,ka šis jaunais SIA uzņemas mūsu nama apsaimniekošanu.Mūsu namu pašlaik apsaimnieko Sia jau aptuveni 1.6 g,bet ar viņu darbību esam neapmierināti un vēlamies no šī Sia vispār atteikties.Vai pietiek un vai varam vienkārši sasaukt kopsapulci un nobalsot un vienkārši atteikties no šī Sia vai mums obligāti pamatojoties uzkādu likumu ir jāatrod vietā cits Sia,kas apsaimniekos mūsu namu vai arī obligāti jāpārņem pašiem savā pārvaldībā?Vai varam būt nams vienkārši bez apsaimniekotāja,jo citi nami te pagastā pēc tā pirmā pašvaldības sia likvidēšanas kopš tā laika tā arī dzīvo bez apsaimniekotāja?Nepieciešamās darbīas,kas saistītas ar nama apsaimniekošanu varam izdarīt paši,gan nopļaut zāli,gan saremontēt jumtu uttt.

Ilze, 07.09.2013 20:04
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. pantā ir norādītas obligātās pārvaldīšanas darbības, kuras mājas īpašniekiem ir jāveic: dzīvojamās mājas sanitārā apkope, apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana, dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts, dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana, dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana, pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana, attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana, finanšu uzskaites organizēšana, dzīvojamās mājas lietas vešana, līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku, informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām. Savukārt likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta 1. daļā ir teikts, ka privatizētā objekta īpašnieka pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīgā pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, apvienojoties ar citiem mājas īpašniekiem dzīvokļu īpašnieku sabiedrībā vai slēdzot līgumu par kopīpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
« Atpakaļ
Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2013, Andris Vilks