Andris Vilks

Rīga ir lielpilsēta ar daudziem tūkstošiem daudzdzīvokļu namu, kuros mitinās mūsu pilsētas iedzīvotāji. 

Dzīve daudzdzīvokļu namā gandrīz katram rīdziniekam laika gaitā ir sagādājusi arīkādus nepatīkamus brīžus, strīdus un stresu, bet dažiem ir pilnīgi sabojājusi nervus un dzīvi, cenšoties panākt labvēlīgus un taisnīgus dzīves apstākļus. Bieži vien šī cenšanās paliek pilnīgi bez rezultāta, vai nu tā izpaužas kā nesekmīgas pārrunas ar pārvaldnieku par pārmērīgiem rēķiniem par mājas pārvaldīšanu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, vai mēģinājumu panākt, lai kaimiņš pārstāj apliet dzīvokli stāvvada vai krāna plīsumu dēļ, vai kā nesekmīgs mēģinājums ierīkot dzīvoklī autonomo apkuri, jo centralizētā apkures sistēma dzīvoklī, nez kāpēc, nodrošina temperatūru ziemā ne vairāk kā astoņi grādi.

Latvijas Republikas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 21. panta (2). daļā ir noteikts, ka attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldībai, veicot tai likumā noteiktās funkcijas un ievērojot šajā likumā noteikto kārtību, ir pienākums iecelt dzīvojamai mājai norīkoto pārvaldnieku, ja: 1) dzīvojamās mājas īpašnieks neveic obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības vai nav uzdevis tās veikt pārvaldniekam un tā rezultātā tiek apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, drošība, īpašums vai vide (turpmāk — apdraudējums); 2) dzīvojamās mājas pārvaldīšana tiek veikta tā, ka tiek radīts apdraudējums.

Mūsdienu sabiedrībā cilvēki ir neapmierināti ar daudzām un dažādām lietām. Mūsu neapmierinātību izraisa dažādas valstiskas problēmas, kā iekšējās, tā ārējās, un politiķu nespēja šīs problēmas, pēc mūsu domām, pareizi risināt. Tomēr, šīs problēmas lielu daļu valsts iedzīvotājus tieši neskar un vairums šīs lietas ar sašutumu apspriež, bet īpašu nervu stresu tas cilvēkos nerada. Cita lieta ir, kad mēs saskaramies ar jautājumiem, kas tieši iespaido mūsu labklājību vai taisnīguma izjūtu. Te vairs runa nav par viegli nosodošu iztirzāšanu vai ironiskām piezīmēm. Neizdarības un nesakārtotības lietās, kas skar mūsu ikdienas dzīvi, kas tieši iespaido mūsu labklājības līmeni, mūs uztrauc nesalīdzināmi vairāk, rada sliktu garastāvokli, nervu stresu, var novest pat līdz slimnīcas gultai. It īpaši jautājumos, kas skar katram cilvēkam svarīgo mājokļu jomu. Jo kas gan cilvēkam ir būtiskāks un svarīgāks viņa labklājībai, ja ne viņa mājoklis un visas problēmas, kas ar to ir saistītas? Labi, ja mums ir klusi kaimiņi un nosacīti ciešams mājas pārvaldnieks. Labi, ja mājai netek jumts un pagalmā stāvošām automašīnām neieslēdzas signalizācija trijos naktī. Daudz nervu un kreņķu ir saistīts arī ar maksājumiem par mūsu mājokli un ar to saistītām lietām, elektrību, gāzi, auksto un karsto ūdeni, apkuri. Bieži vien lasot mājas pārvaldnieka piestādītos rēķinus mūs māc šaubas un neizpratne par tajos redzamajiem cipariem, kuri nosaka, cik tad mums būs jāmaksā tagad par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem.

Andris Vilks - Īres valdes priekšsēdētājs
Copyright © 2009-2021, Andris Vilks